Tuesday, November 11, 2008

Langkah-langkah mengatasi hujan asid

Cara mengatasi masalah hujan asid

Masalah hujan asid dapat dikurangakan dengan beberapa cara. Antaranya adalah:

Menguatkuasakan undang-undang.
Memberi kesedaran kepada masyarakat